wtorek, 19 luty 2019 20:26

I ETAP Projektu Herrenvolk

Zamieścił
Oceń ten artykuł
(2 głosów)

Platforma społecznościowa

W ramach Projektu Herrenvolk mamy zamiar stworzyć platformę, która będzie pozbawiona wad Facebooka. Jest to tytaniczna praca, dlatego podzieliliśmy ją na etapy. Jaka będzie korzyść? Przede wszystkim:

  • Wolność wypowiedzi.
  • Pełna odpowiedzialność za słowa.
  • Zastąpienie w znacznej części sądownictwa publicznego sądownictwem arbitrażowym.
  • Wolność od trolów, prześladowań i fałszywych kont.
  • Zbudowanie kontrwywiadu obywatelskiego.

 

Platformy YouTube i Facebook są opanowane przez opcję, która stworzyła monopol lewackiej poprawności politycznej w sieci. Nie istnieje żadna poważna alternatywa.Ta jednostronna narracja służy też do kierowania strumieni finansowych tylko do zasilania tychże opcji. Stworzone zostało perpetuum mobile.

Właśnie w ramach Projektu Herrenvolk przekornie chcemy utworzyć całkowicie wolnościową platformę. Platformę, gdzie nikt nie będzie pozbawiony arbitralnie i prewencyjnie wolności wypowiedzi. Tak, tworzymy prawdziwą republikę - na razie wirtualną, a potem w rzeczywistości - gdzie gwarantowana będzie zarówno wolność wypowiedzi, jak i prawo do poszanowania dóbr osobistych.Te dwie rzeczy możemy i powinniśmy zrównoważyć. Odpowiedzialność za słowa winna być wtórna a nie prewencyjna, W postaci cenzury narzuconej przez nieznanych moderatorów Facebooka. Natomiast wymierzanie sprawiedliwości powierzone zostać winno arbitrom o wysokim poziomie etycznym a przede wszystkim poddanym nieustannej kontroli społecznej. Kontrola ta najlepiej jest sprawowana poprzez wybory.

Sądownictwo arbitrażowe

Chcemy to osiągnąć przez rozwój sądownictwa arbitrażowego, którego wyczerpujące podstawy prawne są już teraz w kodeksie postępowania cywilnego i ustawodawstwie międzynarodowym. Wystarczy je wdrożyć w życie, gdy osiągnąć efekt, o którym marzymy od dawna, a który ciągle wydaje się być za horyzontem.

Zgodnie z regułami wolności i trójpodziału władzy, kandydatów na arbitrów będą mogli zgłaszać aktywni członkowie społeczności naszego portalu.

Poprzez przystąpienie do społeczności portalu, wraz z weryfikacją tożsamości członek społeczności w formie oświadczenia skierowanego do niej oraz przyrzeczenia publicznego wyrazi zobowiązanie wobec wszystkich obecnych oraz przyszłych członków serwisu do tego, iż spory dotyczące wolności wypowiedzi a także inne pomiędzy członkami społeczności, podda rozstrzygnięciu wybranemu przez tę społeczność arbitrowi lub składowi arbitrów. W ten sposób zakończy się mordęga z nieprzejrzystym systemem blokowania kont, jaki jest na facebooku. Uniknie się też konieczności zapoznawania się z ciągle niewydolnym systemem sądowniczym naszego państwa. W ten sposób możemy wyłączyć praktycznie wszystkie istotne kwestie z gestii sądów państwowych.

Jednocześnie sądy te na podstawie obowiązującego prawa są zobowiązane do respektowania wyroków arbitrażu społeczności.

Opłaty sądowe, które nie będą wyższe, niż w sądach państwowych, będą stanowić źródło wynagrodzenie arbitrów (za rzetelną pracę należy się rzetelne wynagrodzenie), a szybkość rozstrzygnięć w stosunku do ociężałych sądów państwowych będzie szokująca.

Inne cele

"Uwolniona" wolność wypowiedzi i sądownictwo w pełni kontrowane przez społeczność pozwolą nam zrealizować kolejny cel, Jakim jest likwidacja patologii w pozostałych dziedzinach życia publicznego.

Chodzi tu o budowanie państwa wersji "fit", jeśli chodzi o obciążenia podatkowe i "hard", jeśli chodzi o obronność militarną a przede wszystkim kontrwywiadowczą.

System portalu będzie umożliwiać przeprowadzanie referendów, wpierw w ramach społeczności, potem - po fazie testów - w ramach prawa publicznego, zarówno opiniodawczych, jak i z czasem w coraz większym zakresie wiążących.

Liczymy, iż wypracowany przez naszą społeczność mechanizmy zastąpią skostniały, niereformowalny informowany system.

Zbudowanie kont wywiadu obywatelskiego będzie stanowić zdrowy fundament kontrwywiadu państwowego.

Etap 1

Na początku musimy zbudować system informatyczny a jednocześnie społeczność (kilka tysięcy zweryfikowanych osób),Które wzajemnie będą oddziaływać na siebie. Ten system ma być do ludzi a nie odwrotnie. Projekt jest skalowalny, to znaczy, że już od tej chwili rozpoczął działanie pod adresem Herrenvolk.pl (kiedy urośnie zrobimy referendum w sprawie jego nazwy).

Etap 1. Obejmuje stworzenie systemu arbitrażu (wybory arbitrów, system rozwiązywania sporów) oraz testy modułu referendalnego. W kolejnych etapach będziemy dodawać do niego nowe funkcjonalności (np. system pomocy prawnej we wszyskich dziedzinach prawa, system informacji obywatelskiej, pracy nad uproszczeniem systemu podatkowego i deregulacją prawa, rozwój w kierunku społecznych referendów itp.).

A dziś możecie:

  • Zarejestrować się
  • Nadsyłać artykuły dotyczące tego, co uważacie za ważne (każdy członek może to zrobić, szukamy też redaktorów, którzy będą zawiadywać treścią).
  • Nawiązywać relacje (wiemy, jeszcze jestem nieco toporne, ale może być lepsze).
  • Nadsyłać propozycje, jak chcecie, by wyglądało nasz system.
  • Zasilać projekt finansowo.

 

Cel finansowy 1. etapu: 200 000 zł

Liczba zweryfikowanych użytkowników: 5000

Czas realizacji: 12 miesięcy od osiągnięcia celu finansowego

 

Przypomniamy o zbiórce TUTAJ: ZBIÓRKA NA PROJEKT HERRENVOLK

Czytany 957 razy Ostatnia edycja wtorek, 19 luty 2019 21:56

Skomentuj

Upewnij się, że wymagane pola oznaczone gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.