Zwroty i premie

1. W przypadku wygranej sąd orzeka, że koszty procesu są zwracane w części lub całości. W takim wypadku każdy wpłacający będzie uprawniony do otrzymania zwrotu stosownej wpłaty (całości, lub części, jeśli sąd orzeknie tylko zwrot częściowy).

2. Potwierdzenie wpłaty, jest dokumentem uprawniającym do zwrotu. Odbędzie się on w ciągu 90 dni od dnia otrzymania zwrotu kosztów (będę potrzebować czasu, by bez zamieszania po kolei zwrócić pieniądze, w zależności od metody płatności).

3. Niespodzianka dla osób, które zaangażują się mocniej i wpłacą co min. 500 złotych. Każda taka wpłata wiązać się będzie ze zwrotem, opisanym w pkt. 2, ale do tego dopłacę 25% (jeśli sąd orzeknie 75% zwrotu kosztów to dla kwoty 600 zł będzie to odpowiednio 450 zł zwrotu + 112,50 zł premii). Wypłaty będą dokonywane jak w punkcie pierwszym.

Najwyższe donacje

Donator Kampania Ilość
zł 5000
zł 3010
zł 3000
zł 2500
zł 1340
zł 1000
zł 1000
zł 1000
zł 1000
zł 1000